Et artig tankeeksperiment...
Få 6 måneder gratis superlading på din nye Tesla

...eller hvorfor elbiler alltid vil være bedre enn fossilbiler

NB!
Jeg vil i denne saken stort sett runde av alle tall til fornuftige størrelser.

Det var ca 2,5 millioner registrerte personbiler ved utgangen av 2014, 46 prosent dieseldrevne.
Det er altså ca 1 150 000 dieseldrevne personbiler i Norge.
Hver dieselbil kjører i gjennomsnitt ca 15 000 km/år.
For å være grei med dieselbilene sier vi at de bruker i gjennomsnitt 0,5 l/mil.

1 000 000 biler * 1500 mil * 0,5 l = 750 000 000 liter diesel

Diesel har et energiinnhold på ca. 10,1 kilowattimer per liter.
Så denne dieselen inneholder totalt ca 7 500 000 000 kWh energi.

En vanlig bilmotor har en virkningsgrad på maksimalt rundt ca 30%.
Dvs. at en dieselbil får utnytta maks ca 3 kWh per liter diesel.
Og totalt utnytter vi altså bare 2 250 000 000 av det potensialet all denne dieselen gir oss.

Et moderne kraftvarmeverk har en virkningsgrad på mellom 75-90%
Dvs. at kraftverket får ut mellom 7,5 og 9 kWh per liter diesel, vi sier 8 kWh for å holde oss til ett tall.
20% av dette er strøm, resten er varme som brukes til f.eks. fjernvarme osv.

Ved å flytte 750 000 000 liter diesel til et kraftvarmeverk får man altså ut 6 000 000 000 kWh med energi.
20% av dette betyr 1 200 000 000 kWh strøm.
De resterende 80% - dvs. 4 800 000 000 kWh kan brukes til å varme opp hus eller andre fornuftige ting

Norske husholdninger bruker ca 45 000 000 000 kWh energi i året. Av dette er 79% strøm, og 58% av dette igjen brukes til romoppvarming.
Dvs. at det brukes ca 20 000 000 000 kWh strøm i året til rom-oppvarming.
Dette ene kraftverket alene kan altså erstatte over 20% av den strømmen norske husholdninger bruker på å varme opp husene sine med fjernvarme.

En elbil bruker - for å være på fossilenes side - 2 kWh/mil.
Dvs. at 1 000 000 elbiler som kjører 15 000 km/år bruker 3 000 000 000 kWh

Så i tillegg til strømmen fra dette kraftverket henter vi de "manglende" 1 800 000 000 kWh fra det reduserte strømforbruket vi får på grunn av fjernvarmen fra kraftverket vårt.

Men fortsatt har vi i dette regnestykket et kraftoverskudd på 3 000 000 000 kWh - 3 TWh - per år. Dette er omtrent like mye som vi i gjennomsnitt eksporterer til Europa hvert år.

Oppsummert:

Ved å bytte ut alle dieselbiler med elbiler kan vi erstatte 20% av husholdningenes strømforbruk med fjernvarme og doble eksporten av strøm til resten av Europa.

I dette regnestykket er ALT lagt til rette for at fossilene skal komme best mulig ut av det:

Selvsagt er ikke dette mulig å gjøre "over natta", og selvsagt er det ingen grunn til å bygge et eget dieselkraftverk i Norge og det er masse praktiske invendinger å komme med. Men det viser hva slags tall vi faktisk snakker om, og det er et vesentlig mer reelt regnestykke som de som "beviser" at all strømmen til elbilene kommer fra skitne kinensiske kullkraftverk.
Og vi trenger ikke bry oss om å krangle om hvor mye energi det koster å raffinere oljen og alle andre avsporinger. Her er det bare hvor forbrenningen av dieselen foregår som er poenget.

Mer om elbiler